postępowanie w sprawie eksmisji

Odpowiedzi w temacie (0)

Milas1

27.10.2013

Sprawa dotyczy stowarzyszenia które zawarło z właścicielem mieszkania umowę o zarząd i admnistrowanie nieruchomością (w tym umocowanie do reprezentacji przed sądem) Interwenient uboczny - gmina repr. przez radcę prawnego występuje po stronie powoda w sprawie o eksmisję z lokalu mieszkalnego 4 osób. Zgłasza zastrzeżenia co do umocowania powoda do wytoczenia powództwa - podważa umowę o zarząd i pełnomocnictwo, twierdząc że pochodzą od osoby nieuprawnionej i są nieczytelne pytanie nr 1 - czy interwenient uboczny może (skutecznie) zgłosić takie zastrzeżenia?, Sąd - na zarzut interwenienta, zobowiązuje powoda repr. przez radcę prawnego do przedłożenia oryginału dowodu własności (KW) oraz oryginału umowy o zarząd i pełnomocnictwa (z powodu nieczytelności ww. dokumentów przedłożonych uprzednio w odpisie), pytanie nr 2 - czy wykonując zarządzenie Sądu i przedkładając oryginału ww. dokumentów wraz z pismem procesowym jako pismem przewodnim, zawierającym wyjaśnienie, że nieczytelne (tu w sensie skrócone) podpisy pochodzą od następujących osób wymienionych z imienia i nazwiska, pełnomocnik powinien złożyć również odpisy dla pozostałych stron (jakich) oraz interwenienta ubocznego? Jeśli tak to co mają zawierać odpisy oraz w jaki sposób należy je złożyć - do Sądu bezpośrednio, czy do strony przeciwnej?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: