e-prawnik.pl Porady prawne

Problem z ciepłą wodą

Odpowiedzi w temacie (1)

robil

13.10.2006

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie napisane jest, że w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Czy to oznacza, że maksymalnie po wylaniu 3 dm3 powinna popłynąć gorąca woda, to znaczy o min. temperaturze 55 stopni?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Piotr

2016-09-23 15:27:16

W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie napisane jest, że w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych. Czy to oznacza, że maksymalnie po wylaniu 3 dm3 powinna popłynąć gorąca woda, to znaczy o min. temperaturze 55 stopni?

Również jestem zainteresowany tą kwestią.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM