e-prawnik.pl Porady prawne

problem z gminą

Odpowiedzi w temacie (1)

gaja13

28.1.2011

witam mam problem z gminą w której zamierzam budować dom a mianowicie od 5 lat staram się o zmianę w MPZP i ciągle obiecują mi że już kończą ale na obietnicach się kończy.czy ktoś zna sposób jak ominąć plan zagospodarowania i dostać warunki zabudowy do pozwolenia na budowe?a może zwrócić się do wojewody?pomóżcie bo jestem bezradna i załamana oczekiwaniem!

Nie znalazłeś odpowiedzi?

gruntowny

2011-02-06 13:57:14

Proszę wystąpić do gminy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Muszą być tu jednak spełnione warunki wyniklające z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi Zakładam, że gmina nie ma obowiązującego planu zagospodarowania i jest w trakcie opracowywania nowego planu. pozdrawiam

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM