Prośba o wyjaśnienie wyroku sądu.

Odpowiedzi w temacie (0)

Danielek27

16.9.2013

Witam. Proszę o zrozumiałe i konkretne objaśnienie wyroku. I. Oskarżonego ........... w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu xx.xx.xxxx r. w Warszawie kierując samochodem marki .......... nr rej. ............ jadąc ulicą ............. nie zastosował się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w ................. w sprawie o sygn. akt ................ zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym obowiązującego w okresie od xx.xx.xxxx do xx.xx.xxxx r. tj. czynu z art. 244 k.k. i za to na podstawie art 244 k.k. skazuje go, a na podstawie art. 244 k.k. w zw. z art. 58 § 3 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; II. na podstawie art 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12.xx.xxxx r. do dnia 13.xx.xxxx r.; III. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych, w tym 60 zł (sześćdziesiąt złotych) opłaty. Serdecznie Dziękuję.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: