e-prawnik.pl Porady prawne

Ugoda

Odpowiedzi w temacie ()

cukin80

25.6.2010

witam Moi znajomi są w trakcie sprawy rozwodowej już przy samym końcu, kobieta zgodziła się na ugode co do podziału majątku, teraz chce się z tego wycofać. Czy nie jest teraz za późno? Czy może mieć kłopoty jak to zgłosi w sądzie?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Ania5

2010-07-02 20:09:53

Może sę jeszcze wycofać z ugody dopóki trwa rozprawa. kontakt ania.szczecin@interia.pl

Lukasz83

2012-02-29 20:40:04

Witam. Jakieś półtora roku temu komornik wszedł mi na wypłate , nie byłem wypłacalny. Jednak teraz już jestem na prostej startowej i mogę już sam opłacać wszelakie raty . Czy istnieje szansa aby dogadać się z komornikiem tak abym sam mógl opłacać ratę ? Dodam że komornik zajmuje mi wynagrodzenie , dostaje na konto minimalną krajową. Chciałbym sam przekazywać pieniądze komornikowi lub prosto do banku . Mogę spłacać więcej niż wymagał tego bank. Proszę o odpowiedź.

UgodaPytanie

2014-04-13 12:25:12

Miałam wykonaną operację prywatnie. Była wykonana niewłaściwe, z konsekwencjami, potem dwie poprawkowe również nieudane. W końcu udało mi się dojść do ugody z lekarzem. Otrzymam zwrot kosztów oraz odszkodowanie, ale muszę podpisać, że nie będę rozpowszechniała informacji o tym lekarzu, jak mnie potraktował itp. Zaproponowana ugoda wygląda tak: ''XXX zobowiązuje się do zwrotu na rzecz XXX (mnie) łącznej kwoty XXX zł. Kwota XXX zł zostanie wpłacona na konto XXX nr XXX w terminie XXX dni, od daty podpisania niniejszej ugody w formie pisemnej, poprzez wymianę oświadczeń, XXX (ja) na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż kwota objęta niniejszą ugodą zaspokaja wszelkie żądania wynikające z ewentualnych roszczeń dotyczących operacji XXX wykonanych przez XXX teraz i na przyszłość. W tej sytuacji XXX zrzeka się roszczeń ponad kwotę XXX zł. Strony oświadczają, iż każda z nich ma rozeznanie co do skutków podpisanej ugody, nie działają pod wpływem błędu i swoją wolę wyrażają dobrowolnie. Niniejsza ugoda jest zawarta skutecznie pod warunkiem wymiany oświadczeń podpisanych przez każdą ze stron. XXX oraz XXX oświadczają, iż przedmiot niniejszej ugody, rozumiany jako przebieg i skutki wykonanych operacji XXX oraz treść niniejszej ugody, nie będzie ujawniana wobec osób trzecich, pod rygorem odszkodowania w podwójnej wysokości kwoty wynikającej z niniejszej ugody, czyli pod rygorem zapłaty kary umownej kwoty XXX zł oraz ewentualnego dalszego odszkodowania przewyższającego karę, o ile takie żądanie będzie uzasadnione rozmiarem poniesionej szkody. Strony zgodnie ustalają, iż zachowanie poufności informacji objętych rygorem ewentualnego odszkodowania wynika po stronie XXX z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, natomiast po stronie XXX wynika z faktu, iż zgłaszane roszczenia i zastrzeżenia wobec jakości i fachowości wykonanych operacji XXX nie znalazły, przed datą zawarcia niniejszej ugody, potwierdzenia w żadnym dokumencie lub przedstawionej fachowej ekspertyzie i w związku z powyższym nie zostały uznane za zasadne przez XXX.? Chciała bym się ubezpieczyć w tej ugodzie przed zapłaceniem kary, za to, że przed jej podpisaniem komuś powiedziałam/napisałam na forum, a ten ktoś po podpisaniu ugody rozpowiedział by i dotarło by to do tego lekarza. W związku z tym chciałam poprosić o pomoc, co powinnam dodać do tej ugody?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM