Forum prawne

Ugoda

witam
Moi znajomi są w trakcie sprawy rozwodowej już przy samym końcu, kobieta zgodziła się na ugode co do podziału majątku, teraz chce się z tego wycofać. Czy nie jest teraz za późno? Czy może mieć kłopoty jak to zgłosi w sądzie?

2010.6.25 10:14:35

Odpowiedzi w temacie: Ugoda (3)

Może sę jeszcze wycofać z ugody dopóki trwa rozprawa. kontakt ania.szczecin@interia.pl

2010.7.2 20:9:53

Witam. Jakieś półtora roku temu komornik wszedł mi na wypłate , nie byłem wypłacalny. Jednak teraz już jestem na prostej startowej i mogę już sam opłacać wszelakie raty . Czy istnieje szansa aby dogadać się z komornikiem tak abym sam mógl opłacać ratę ? Dodam że komornik zajmuje mi wynagrodzenie , dostaje na konto minimalną krajową. Chciałbym sam przekazywać pieniądze komornikowi lub prosto do banku . Mogę spłacać więcej niż wymagał tego bank. Proszę o odpowiedź.

2012.2.29 20:40:4

Miałam wykonaną operację prywatnie. Była wykonana niewłaściwe, z konsekwencjami, potem dwie poprawkowe również nieudane. W końcu udało mi się dojść do ugody z lekarzem. Otrzymam zwrot kosztów oraz odszkodowanie, ale muszę podpisać, że nie będę rozpowszechniała informacji o tym lekarzu, jak mnie potraktował itp.

Zaproponowana ugoda wygląda tak:
''XXX zobowiązuje się do zwrotu na rzecz XXX (mnie) łącznej kwoty XXX zł. Kwota XXX zł zostanie wpłacona na konto XXX nr XXX w terminie XXX dni, od daty podpisania niniejszej ugody w formie pisemnej, poprzez wymianę oświadczeń,
XXX (ja) na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż kwota objęta niniejszą ugodą zaspokaja wszelkie żądania wynikające z ewentualnych roszczeń dotyczących operacji XXX wykonanych przez XXX teraz i na przyszłość. W tej sytuacji XXX zrzeka się roszczeń ponad kwotę XXX zł.

Strony oświadczają, iż każda z nich ma rozeznanie co do skutków podpisanej ugody, nie działają pod wpływem błędu i swoją wolę wyrażają dobrowolnie.

Niniejsza ugoda jest zawarta skutecznie pod warunkiem wymiany oświadczeń podpisanych przez każdą ze stron.

XXX oraz XXX oświadczają, iż przedmiot niniejszej ugody, rozumiany jako przebieg i skutki wykonanych operacji XXX oraz treść niniejszej ugody, nie będzie ujawniana wobec osób trzecich, pod rygorem odszkodowania w podwójnej wysokości kwoty wynikającej z niniejszej ugody, czyli pod rygorem zapłaty kary umownej kwoty XXX zł oraz ewentualnego dalszego odszkodowania przewyższającego karę, o ile takie żądanie będzie uzasadnione rozmiarem poniesionej szkody. Strony zgodnie ustalają, iż zachowanie poufności informacji objętych rygorem ewentualnego odszkodowania wynika po stronie XXX z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, natomiast po stronie XXX wynika z faktu, iż zgłaszane roszczenia i zastrzeżenia wobec jakości i fachowości wykonanych operacji XXX nie znalazły, przed datą zawarcia niniejszej ugody, potwierdzenia w żadnym dokumencie lub przedstawionej fachowej ekspertyzie i w związku z powyższym nie zostały uznane za zasadne przez XXX.?


Chciała bym się ubezpieczyć w tej ugodzie przed zapłaceniem kary, za to, że przed jej podpisaniem komuś powiedziałam/napisałam na forum, a ten ktoś po podpisaniu ugody rozpowiedział by i dotarło by to do tego lekarza. W związku z tym chciałam poprosić o pomoc, co powinnam dodać do tej ugody?

2014.4.13 12:25:12

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika