e-prawnik.pl Porady prawne

Ukarana za chęć do pracy!

Odpowiedzi w temacie (2)

pyzanty

16.3.2005

Nabyłam prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdy upadł mój zakład pracy. Zarejestrowałam się w PUP i przyznano mi zasiłek od 01.11.2000 r. na okres 12 miesięcy. Miałam wówczas staż pracy 29 lat i 2 m-ce. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 31 marca 2000 r [Dz. U. nr 31, poz. 384] po 10 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych miałabym prawo przejść (po złożeniu przeze mnie wniosku) na stały zasiłek przedemerytalny w wysokości 160%. Jednak od 01.01.2001 r. zaczęła obowiązywać nowa ustawa z dn. 22 grudnia 2000 r. [Dz. U. nr 122 poz.1323], która <b>zniosła</b> możliwość zaliczania okresu aktualnie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego. Aby przejść na zasiłek przedemerytalny musiałam dopracować 10 miesięcy, aby mieć staż pracy równo 30 lat. Usilnie szukałam zatrudnienia, by nie pozostać bez środków do życia. Nie było to łatwe, gdyż mieszkam w rejonie o wysokim bezrobociu strukturalnym. Znalezienie pracy graniczy z cudem. Udało się podjąć czteromiesięczne zatrudnienie sezonowe. Pełna radości i nadziei cieszyłam się, że zostanie mi do dopracowania już nie 10 a 6 m-cy! Zdawałam sobie sprawę jak trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę, jednak uparcie jej szukałam. Ponownie zarejestrowałam się w PUP. Z dniem 12.09.2001 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 22.06.2001 r., która przywróciła możliwość doliczenia okresu aktualnie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych do ogólnego stażu pracy, od którego zależy m.in. prawo do zasiłku przedemerytalnego. Od września przyznano mi zasiłek przedemerytalny w wysokości 120%. Odwołałam się od decyzji. Koleżankom, którym nie udało się znaleźć zatrudnienia przyznano zasiłek w wysokości 160% zasiłku podstawowego. <b>Czuję się tak, jakby ustawodawca ukarał mnie za pracę i moje pełne zaangażowanie w szukanie jej.</b> Gdybym nie podjęła zatrudnienia okres aktualnie pobieranego zasiłku doliczono by do mojego ogólnego stażu i otrzymałabym zasiłek przedemerytalny w wysokości 160%. Wojewoda Dolnośląski w odpowiedzi na moje odwołanie napisał, że &#8222;fakt podjęcia przez stronę krótkotrwałego zatrudnienia nie ma wpływu na ustalenie wysokości jej zasiłku&#8221;. &#8222;Należy zwrócić uwagę, że ust.3 przepisu art. 37j ustawy związany jest nierozerwalnie z ust.4, tj. wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 160% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24, ust.1 ustawy, ale nie może ona przekroczyć 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i FP w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zgłoszenia wniosku&#8221;. Dalej Wojewoda napisał, że przez powołane 12 miesięcy pobierałam zasiłek dla bezrobotnych (oraz byłam przez 4 m-ce zatrudniona w ramach umowy na czas określony), nie osiągnęłam więc wynagrodzenia ani przez 1 m-c, który dałby podstawę do obliczenia 90% z mojego wynagrodzenia (odnosi się to do zatrudnienia zakończonego z przyczyn dot. zakładu pracy). <b>Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Zasiłek pobierałam przez 6 m-cy i 4 m-ce pracowałam. Od września 2001 r. zaczęłam pobierać zasiłek przedemerytalny. Za wrzesień i październik 2000 r. miałam wystawione zarobki przez Syndyka Masy Upadłości.</b> Odwoływałam się dalej. Otrzymałam wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu . Oddala moją skargę. Chcę domagać się kasacji wyroku w N.S.A. Czy mam szansę ? Jeśli ktoś ma podobny problem proszę o kontakt. PS. List pisałem w imieniu członka rodziny.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

lolka

2017-02-13 15:14:36

Masakra z takimi sprawami... Niestety teraz ciągle się takie rzeczy się dzieją. Człowiek chce być uczciwy,a wychodzi jak zwykle. Nie myślałaś żeby taką sprawę rozwiązać wraz z aadwokatem który się na tym zna?

Lilka

2017-02-14 19:56:14

Podejście jest bardzo dziwne i też troszkę tego nie rozumiem jak tak można postępować. Jednak różne rzeczy się dzieją. W takich sytuacjach warto szukać pomocy u prawników. Oni znają większość przepisów prawnych i wiedzą jak załatwiać takie sprawy i potrafią je odpowiednio uwarunkować. Wiem, że takimi rzeczami zajmuje się Tomasz Tomaszczyk z kancelarii JST. Więc przy takich problemach warto się do niego zwracać :)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM