Umowa o wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego

Odpowiedzi w temacie (0)

macioosiek

17.8.2012

Umowa zawarta z klientem zawiera następujący zapis: § 1 Przedmiot umowy 1. Na podstawie wyników przetargu przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn: ? Opracowanie projektu rozbudowy (...)?. 2. Wykonawca wykona projekty budowlano- wykonawcze wielobranżowe w zakresie określonym przepisami § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( (Dz. U. Nr 202, poz. 2072z późn. zm. ) oraz zgodnie z przepisami branżowymi i przepisami prawa budowlanego. 3. Wykonawca wykona wszystkie opracowania wskazane powyżej i uzyska wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia. § 2 Terminy realizacji 1. Terminy realizacji przedmiotu umowy ustala się na: a) rozpoczęcie prac ?????????.. r. b) zakończenie prac ?????????.. r. 2. Wykonawca ma prawo do zmiany powyższych terminów wyłącznie z przyczyn niezależnych od niego. Wymaga to jednak akceptacji Zamawiającego. Czy Państwa zdaniem z umowy wynika fakt, że jej przedmiotem jest również uzyskanie pozwolenia na budowę, czy jedynie uzyskanie wszelkich pozwoleń związanych z opracowaniem projektu architektoniczno-budowlanego? Dodam, że w par. 2 nie ma żadnej wzmianki na temat terminu uzyskania pozwolenia na budowę. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam, Maciej.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: