Unieważnienie małżeństwa.

Odpowiedzi w temacie (3)

marlenka58

7.8.2012

Dzień dobry. Proszę o infmormacje na temat powodów unieważnienia małżeństwa. Wiem że śmierć jest jedną z opcji. Inne powody niestety nie są mi znane. No może poza stwierdzeniem że druga osoba jest chora psychicznie.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Bolesta

2012-08-08 09:17:04

Witam, nie jestem pewna czy chodzi P. o przyczyny dla stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, gdy tak, to polecam sięgnięcie do Kodeksu Prawa Kanonicznego (prawo małżeńskie), tam znajdzie P. wszystkie tytuły, na podstawie których może przebiegać małżeński proces kościelny. Pozdrawiam dr Arletta Bolesta adwokat kościelny a.bolesta@op.pl 12-636-65-41 (od godz. 19.30 do godz. 20.00)

dretyh

2012-08-08 09:22:40

Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

wacek9

2012-08-08 09:24:08

Powodami unieważnienia mogą być: -brak wymaganego wieku małżonków, -ubezwłasnowolnienie małżonka, ale nie gdy ubezwłasnowolnie zostało uchylone -choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy małżonka, -pozostawanie w innym związku małżeńskim przez małżonka, -pokrewieństwo lub powinowactwo między małżonkami, -stosunek przysposobienia pomiędzy małżonkami. -pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, -pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. To są powody do unieważnienia(nie do ustania jak powyżej) małżeństwa.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.1.2018

  Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa (...)

 • 8.9.2016

  Unieważnienie małżeństwa

  Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka (...)

 • 19.6.2012

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość ważnego zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika. Pełnomocnik działając w imieniu przyszłego małżonka, dokonuje czynności prawnej, która (...)

 • 2.11.2011

  Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

  Zasadą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zakaz zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowatych w linii prostej. Co jest pokrewieństwem w rozumieniu prawa? (...)

 • 5.9.2017

  Unieważnienie małżeństwa zawartego przez przysposabiającego i przysposobionego

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyraża zakaz zawierania małżeństwa przez przysposabiającego i przysposobionego. W związku z tym, unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między (...)