Ustalenie nieważności aktu notarialnego- kazus

Odpowiedzi w temacie (1)

ferczer

22.7.2014

Witam, Przedstawiam kazus do rozwiązania. Czy jest możliwość podważenia pełnomocnictwa-aktu notarialnego, którego odpis przedkładam w załączeniu? Odpowiadając proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy musi być podpis przyjmującego pełnomocnictwo, którym jest adwokat? 2. Czy do sprzedaży nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo szczególne, czy wystarczy takie, które jest przedłożone w załączeniu 3. Czy niewskazanie przez notariusza numeru dowodu osobistego pełnomocnika (adwokata) a także numeru legitymacji adwokackiej, może stanowić element unieważnienia pełnomocnictwa? Czy taki brak formalny jest istotny, czy nieistotny? 4. Czy notariusz sporządzając pełnomocnictwo musiał dokładnie określić nieruchomość, np. powierzchnia, oznaczenia w Kw, czy wystarczające są ogólnikowe stwierdzenia, takie jak zawarte w tym pełnomocnictwie? 5. Czy to pełnomocnictwo należy traktować jako pełnomocnictwo procesowe, czy do dokonania czynności materialnych ? 6. Czy w pełnomocnictwie trzeba podać przy sprzedaży udziałów w nieruchomości cenę minimalną, czy cena zbycia nieruchomości przez pełnomocnika musi być wskazana w pełnomocnictwie? 7. Czy notariusz musi podać dane adresowe pełnomocnika, tj. adwokata (zespołu kancelarii adwokackiej, do której przynależał)? 8. Co jest obecnie wymagane do ważności pełnomocnictwa przy zbyciu nieruchomości? Jak oceniacie skuteczność tego aktu notarialnego-pełnomocnictwa, wiedząc dodatkowo, że biegły grafolog w opinii stwierdził, że główka dokumentu jest dopisana ręcznie w innym okresie czasu, niż sporządzony został dokument (pod koniec lat 60-tych), podpisy widniejące na końcu nie zostały sporządzone przez osoby wymienione w akcie, oraz wiedząc, że dokument ten nie jest obity okrągłą pieczęcią państwową, obligatoryjną dla ważności aktu notarialnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

maciej99

2017-09-01 16:49:05

wyslijwezwanie.pl oni w moim imieniu wysyłają wezwania do zapłaty.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.8.2012

  W jakiej formie należy zawierać umowy?

  Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, (...)

 • 14.3.2006

  Kontrola legalności aktów prawa wspólnotowego

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości kontroluje legalność aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów Rady, Komisji i EBC, innych niż zalecenia i opinie, (...)

 • 24.9.2012

  Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

  W artykule tym omówiony zostanie umowny sposób przeprowadzenia podziału majątku. Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania bowiem małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału (...)

 • 1.4.2015

  Jednoosobowa spółka z o.o.

  Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej jest nią spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo (...)

 • 8.3.2018

  Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

  Od początku nowego okresu świadczeniowego, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, prawo rodziców samotnie wychowujących dzieci do świadczenia wychowawczego zostało uzależnione (...)