e-prawnik.pl Porady prawne

Ustalenie nieważności aktu notarialnego- kazus

Odpowiedzi w temacie (2)

ferczer

22.7.2014

Witam, Przedstawiam kazus do rozwiązania. Czy jest możliwość podważenia pełnomocnictwa-aktu notarialnego, którego odpis przedkładam w załączeniu? Odpowiadając proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Czy musi być podpis przyjmującego pełnomocnictwo, którym jest adwokat? 2. Czy do sprzedaży nieruchomości wymagane jest pełnomocnictwo szczególne, czy wystarczy takie, które jest przedłożone w załączeniu 3. Czy niewskazanie przez notariusza numeru dowodu osobistego pełnomocnika (adwokata) a także numeru legitymacji adwokackiej, może stanowić element unieważnienia pełnomocnictwa? Czy taki brak formalny jest istotny, czy nieistotny? 4. Czy notariusz sporządzając pełnomocnictwo musiał dokładnie określić nieruchomość, np. powierzchnia, oznaczenia w Kw, czy wystarczające są ogólnikowe stwierdzenia, takie jak zawarte w tym pełnomocnictwie? 5. Czy to pełnomocnictwo należy traktować jako pełnomocnictwo procesowe, czy do dokonania czynności materialnych ? 6. Czy w pełnomocnictwie trzeba podać przy sprzedaży udziałów w nieruchomości cenę minimalną, czy cena zbycia nieruchomości przez pełnomocnika musi być wskazana w pełnomocnictwie? 7. Czy notariusz musi podać dane adresowe pełnomocnika, tj. adwokata (zespołu kancelarii adwokackiej, do której przynależał)? 8. Co jest obecnie wymagane do ważności pełnomocnictwa przy zbyciu nieruchomości? Jak oceniacie skuteczność tego aktu notarialnego-pełnomocnictwa, wiedząc dodatkowo, że biegły grafolog w opinii stwierdził, że główka dokumentu jest dopisana ręcznie w innym okresie czasu, niż sporządzony został dokument (pod koniec lat 60-tych), podpisy widniejące na końcu nie zostały sporządzone przez osoby wymienione w akcie, oraz wiedząc, że dokument ten nie jest obity okrągłą pieczęcią państwową, obligatoryjną dla ważności aktu notarialnego?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

maciej99

2017-09-01 16:49:05

wyslijwezwanie.pl oni w moim imieniu wysyłają wezwania do zapłaty.

Daro55

2019-07-30 13:28:41

Jak do notariusza, to zawsze do kancelarii Cejrowska w Tczewie. Wszystko załatwiane skrupulatnie, bezbłędnie, z zaangażowaniem.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM