e-prawnik.pl Porady prawne

Warunek dotyczący podmiotu trzeciego

Odpowiedzi w temacie (0)

piter_st

18.5.2016

Ogłaszając przetarg w sekcji III.4.1) formularza ogłoszenia w BZP nie zaznaczyłem punktu dotyczącego wykazania się przez wykonawcę opłaconą polisą w sytuacji gdy przy wykazywaniu spełnienia warunków o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 4 Pzp wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów. Jednakże zapis ten został przeze mnie ujęty w sekcji III.6) Inne dokumenty. Sformułowałem go w taki sposób: W przypadku, gdy Wykonawca polega na ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia , b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wystawione dla podmiotów, z których ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawca będzie korzystał, c) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności w związku z udostępnieniem Wykonawcy swoich zasobów. Czy fakt, że zapis ten nie figuruje w tym miejscu ogłoszenia gdzie powinien może spowodować jakieś konsekwencje w przyszłości np. podczas kontroli? Generalnie warunek został określony w ogłoszeniu i wykonawcy raczej mają jasność w tej kwestii - nikt póki co o to nie pytał.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM