e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu

Odpowiedzi w temacie (1)

-

19.11.2001

Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Członek Zarządu jest związany z firmą kontraktem menadżerskim. Jakie plusy (lub minusy) dawałoby przeniesienie części wynagrodzenia, na umowy o udział w posiedzeniach Zarządu? Jak to wygląda od strony PDOF i ZUS?
(Sheila)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

meizi

2001-12-29 16:36:40

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzeń za posiedzenia rozliczane są według art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych : Art. 41 1. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej , które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 5-8 ( art.13 pkt 7 - wynagrodzenia otrzymywane przez osoby , niezależnie od sposobu ich powoływania , należące do składu zarządów , rad nadzorczych , komisji lun innych organów stanowiących osób prawnych ') , z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów oraz z praw do projektów wynalazczych , topografii układów scalonych , znaków towarowych i wzorów zdobniczych , w tym również z tytułu zakupu tych praw ,są obowiązane jako płatnicy pobierać , z zastrzeżeniem ust.4 ( ust.4 - dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego ) zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 20% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust.9" Wynagrodzenia te są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Nie odprowadzane są jednak składki ZUS : emerytalne , rentowe ,zdrowotne . - podstawa prawna - art.18 ust.2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , art. 10 ust.1 pkt 2 oraz art. 13 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , art. 41 ust1 ustawy o podatku dochodowym od soób fizycznych i par. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. o szczególnych zasadach i ustalania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM