e-prawnik.pl Porady prawne

wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Odpowiedzi w temacie ()

zakiw

23.11.2009

Od lipca br najmujemy mieszkanie. Umowa najmu zawarta została na czas określony tj. 12 miesięcy z mozliwością przedłużenia stosownym aneksem. W paragrafie dotyczącym okresu obowiązywania umowy obok zapisu o 12-nasto miesięcznym okresie najmu, jest umieszczony również zapis następującej treści : strony uzgadniają 3 miesięczny termin wypowiedzenia umowy liczonony ...." Moje pytanie brzmi następująco: czy wynajmujący może wypowiedzieć nam umowę zawartą na czas określony, w której znajduje się przytoczony przeze mnie powyżej zapis? Dziękuję za wszelkie odpowiedzi w tej sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

argali

2013-07-28 13:05:24

Witam, Mam pytanie odnośnie wypowiedzenia umowy najmu mieszkania na czas określony. Wynajmuję mieszkanie, umowa najmu została zawarta na rok, gdzie wcześniej w rozmowach właściciel zapewniał, że zależy mu na jak najdłuższym wynajmie. Po upływie miesiąca najmu, wynajmujący wypowiedział umowę zachowując miesięczny okres wypowiedzenia, w formie e-maila bez podania żadnej przyczyny. Moje pytania: 1) Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony, gdy w umowie nie wskazano konkretnych sytuacji wypowiedzenia umowy (poza zapisem o natychmiastowym rozwiązaniu umowy w wyniku braku zapłaty czynszu i nie przestrzegania współżycia społecznego), jednak w umowie znajduje się zapis, że umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, bez podania przyczyny przy zachowaniu miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy taki zapis jest wiążący? 2) Czy wypowiedzenie umowy w formie e-maila jest prawnie skuteczne? 3) Co będzie w sytuacji gdzie nie uda się załatwić sprawy za porozumieniem stron? Wniesienie sprawy do sądu? Jakie są szanse na wygranie sprawy? 4) Jak postąpić w opisanej sytuacji? Powołać się na brak możliwości rozwiązania umowy na czas określony, przez brak wskazania konkretnych przesłanek na rozwiązanie takiej umowy, uznając zamieszczony ogólny zapis, umożliwiający wypowiedzenie umowy bez podania przyczyn za nie ważny? Proszę o pomoc.

securee

2014-02-12 15:46:43

Witam Chciałem sie poradzić. Wynajmuje mieszkanie na czas określony do końca sierpnia. W umowie jest zapis że: "umowa miniejsza została zawarta na czas okresslony do dnia 31.08.2014. Strony mogą wypowiedzieć miniejszą umowe z zachowaniem miesięcznego terminu wypoiwiedzenia." Moje pytanie : Czy mogę bez obaw wypowiedzieć teraz umowę z zachowaniem miesiąca??

mrozowskim

2014-02-13 20:38:05

Tak

lodzianka

2014-02-17 15:45:13

Tak. Jeszcze pytanie czy nie ma zapisu czy to jest miesiąc kalendarzowy czy zwyczajowe 31 dni. Ale generalnie po to jest ten zapis.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM