e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Odpowiedzi w temacie (8)

zxa

29.9.2010

Witam czy może mi ktoś powiedzieć jakie korzyści przyniesie mi jak zatrudnienie osobę niepełnosprawna??

Nie znalazłeś odpowiedzi?

gabrys265

2010-09-29 15:16:01

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest bardzo korzystne dla pracodawcy. Podstawowymi korzyściami są: 1) dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, 2) dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne tych pracowników, 3) zwrotu 60% wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, 4) zwrotu kosztów zatrudniania asystenta niepełnosprawnego pracownika, 5) zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy, 6) zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

bobiki46

2010-09-30 09:16:58

Zatrudniając osoby niepełnosprawną, ja osobiście zrobiłem bardzo dobry interes, pracuje ona bardzo solidnie na poziomie z innymi pracownikami, a przy okazji mam dużo przywilejów z tego powodu.

qubul

2010-09-30 17:35:57

Zwrot kosztów na szkolenia pracowników O pomoc może ubiegać się tylko Pracodawca ponoszący koszty szkolenia pracownika niepełnosprawnego. Warunki udzielenia pomocy: 1. Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia. 2. Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy. Jakie dokumenty należy złożyć: Pracodawca składa wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone szczegółowo przez jednostkę organizacyjną przyjmującą wnioski. W większości jednostek mogą to być: * kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności, * zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia, * kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej. Wydatki, które mogą być objęte dofinansowaniem: * wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, * wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, * koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, * koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, * koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych, * koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem, * koszty obsługi administracyjno-biurowej, stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia, * koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia, * koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia, * koszty materiałów szkoleniowych, * koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te nie mogą być wyższe niż suma wymienionych powyżej kosztów szkolenia, z zastrzeżeniem, że mogą być one pokrywane jedynie wówczas, gdy dotyczą czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mogą obejmować czasu, w którym pracownik produkował towary lub świadczył usługi). Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr.76 poz.497) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.

agata_wilk12

2010-10-01 09:12:57

Ja tez się ostatnio coraz częściej zastanawiam na tym żeby zatrudnić osobę niepełnosprawną. zwłaszcza jak mam mieć takie korzyści z tego.

wobik25

2010-10-01 09:22:11

Tak wszyscy mówicie że zatrudnicie chętnie osobę niepełnosprawną, ale jak przychodzi co do czego to jakoś nie jestem tak pięknie. Ja poszukuje pracy od ponad roku i jakoś nie mogę znaleźć co każdy pracodawca do którego pójdę mówi że zadzwoni do mnie bo jest zainteresowany, a później telefon milczy.

marza542

2010-10-01 11:09:47

Ja tam nie narzekam, jeżdżę na wózku i bez problemu znalazłam prace, pracuje jako karierka w sklepie, może nie jest to moja wymarzona praca ale nam pieniądze żeby chociaż opłacać rachunki  i za co wyżyć. Mój pracodawca jakoś nie narzeka na to ze nie zatrudnił.

polek6

2012-09-21 12:25:36

Czy mógłbys podać numer programu dofinansowanego o którym mówisz ??

sylwia31

2015-08-04 11:06:23

Dzien dobry! Szukam pracy w formie telepracy w domu czyli operator wprowadzania danych lub analityk zasobów internetowych. Mam doświadczenie na obydwa stanowiska pracy oprucz tego mam skończone kursy kumputerowy program microsoft word i exel, grifik komputerowy i jeszcze kursy nie związane z komputerowymi. Nadmienie, że mam stopien umiarkowany choroba szczególna. Pozdrawiam Sylwia x

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM