Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie alimentów

Odpowiedzi w temacie (2)

zielony14789

17.9.2013

Witam. W tym roku ukończyłem edukację w szkole średniej i nie zamierzam kontynuować nauki na studiach. Do tej pory pobierałem świadczenia alimentacyjne. Alimenty otrzymywałem "od państwa", bo ojciec nie płacił.Dzisiaj otrzymałem z GOPS-u Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Mam do 3 dni stawić się w urzędzie do wyjaśnienia... Stąd moje pytania: 1) Czy po ukończeniu szkoły powinienem o tym powiadomić GOPS? Wcześniej wydawało mi się że nie, bo wystarczy jak nie wystąpię z kolejnym wnioskiem o przyznanie mi alimentów...? 2) Czy mogą z tego wyniknąć jakieś konsekwencje? Proszę o pomoc. Pozdrawiam

Nie znalazłeś odpowiedzi?

zielony14789

2013-09-17 18:04:03

Zawiadomienie ma taką treść: "Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. 2013r., poz.267) zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji :GOPS.5220.103.64.2012 z dnia 01-10-2012r. w części dotyczącej przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego w miesiącu wrzesień 2013r. Ponadto zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. 2012r, poz.122, tutejszy organ wzywa Pana do dostarczenia w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewniając stronie czynny udział w__ postępowaniu umożliwia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w (...) od poniedziałku do środy w godzinach 7:30 do 15:30 oraz w czwartek w godzinach od 7:30 do 17:00, w piątek w godzinach od 7:30 do 14:00). Ponadto art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, natomiast § 2 tegoż art. konkretyzuje powyższy zapis - w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny."

yaro

2017-11-16 15:23:39

.Otrzymalem zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wyrejestrowania pojazdu posiadajacego: nemer vin xxx numer rejestracyjny xxx w zwiazku z otrzymaniem informacji o zarejestrowaniu tego pojazdu w panstwie czlonkowskim -SK. pojazd sprzedalem w czerwcu albo poczatek lipca a kupujacy dopiero dwa dni temu zarejestrowal.Mam pytanie bo nie wiem o co chodzi z tym wszczeciem postepowania.Nie musze sie stawiac na zadna date w celu wyjasniena i nie wiem po co to mim wyslano.Pozdrawiam

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.2.2018

  Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 4.11.2018

  Decyzje administracyjne bez numeru PESEL

  Do oznaczania stron postępowania nie powinno się wykorzystywać numeru PESEL. Takie działanie jest niezgodne z prawem, np. z RODO.

 • 26.6.2017

  Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)

 • 12.9.2016

  Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

  Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre (...)