e-prawnik.pl Porady prawne

zerwanie umowy z dostawcą internetu

Odpowiedzi w temacie (0)

majoreek

24.2.2013

Witam, mój problem polega na tym iż mój dostawca internetu robi mnie za uja. A dosłownie wystąpiła awaria która jest zgłaszana już od 8 lutego i do tej pory nie została usunięta. Chce zerwać umowę z moim dostawcą, regulamin znajduje się tutaj www.hyperion.pl/public/files/other/regulamin_ogolny_internet.pdf Jest szansa na natychmiastowe zerwanie umowy? Dodatkowo prosił bym o poprawienie mojego wypowiedzenia. ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET zawartej w .........................................?.dnia ......................... pomiędzy stronami: MNI Telecom S.A. ul. Potkanowska 54a 26-600 Radom www.mnitelecom.pl NIP 952-00-14-183, zwanym Operatorem, XXXX PESEL: ??? zwany Abonentem. Niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci internetowej zawartą w .....................................dnia............................. w trybie natychmiastowym z powodu nie wywiązywania się z warunków umowy operatora. Decydującymi przyczynami tej decyzji są: niestabilność Internetu (ping), niższa szybkość Interetu niż przewidywana w umowie oraz brak usunięcia długotrwałej usterki zgłaszanej od dnia 8.02.2013.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM