e-prawnik.pl Porady prawne

zwolniony zpracy

Odpowiedzi w temacie ()

palecko

20.1.2012

zostałem zwolniony z pracy po poproszeniu szefa o urlop na życzenie ! oprócz tego nie chce mi wypłacić zaległych pieniędzy.... co mogę zrobić w tej sytuacji...???

Nie znalazłeś odpowiedzi?

t.k

2012-01-20 12:28:04

Uważam że najlepszym wyjściem dla Pana w tej sytuacji byłoby podanie pracodawcy do sądu pracy. Urlop na życzenie nigdy nie może być sam w sobie podstawą wydalenia z pracy, a pracodawca jest zobowiązany zapłacić za przepracowane godziny gdyż zostały one przepracowane uczciwie i należy się za nie wynagordzenie.

olcioWM

2012-01-20 13:41:55

czy może sobie pna coś zarzucic? tutaj podaje liste której prosze sie przyjrzec i stwierdzic czy cos pasuje do pana srprawy Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: 1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. § 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni. § 4. (uchylony).

0

2012-01-20 14:25:25

Więc zgłoś sprawę do sądu pracy.

jolkajolka34

2012-01-23 10:11:15

zgłosić sprawę do sądy pracy? ewentualnie udac się do prawnika?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM