Zwrot poręczenia

Odpowiedzi w temacie (5)

siemiatek

13.1.2010

Po uprawomocnieniu wyroku po uprzednim złożeniu wniosku sąd wydał decyzje zwrotu poręczenia. Ubiegam się o zwrot pieniedzy do kasy sądu od pół roku. Chciałem zapytać jaki jest czas oczekiwania na zwrot pieniędzy (kwota ok. 20 000 zł) . i Czy przez ten czas naliczone zostaną jakieś odsetki ?

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2010-01-14 22:43:59

Wydaje mi się, że w takim przypadku można złożyć skargę na bezczynność sądu.

Oakmoss

2010-01-21 09:32:55

Przepisy kodeksu postępowania karnego milczą na temat terminu zwrotu uiszczonego poręczenia majątkowego. Jedynie za art. 269 § 1 k.p.k. możemy przytoczyć, iż z chwilą ustania poręczenia majątkowego przedmiot poręczenia zwraca się, a sumę poręczenia zwalnia się. Co więcej, jeśli środki pieniężne, stanowiące przedmiot poręczenia znajdowały się na oprocentowanym rachunku bankowym, osobie poręczającej należy zwrócić sumę poręczenia wraz z naliczonymi od tej sumy odsetkami. Zwrot taki powinien również wystąpić w uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu poręczenia majątkowego. Jeśli decyzja taka została zawarta w postanowieniu, co jest uzasadnione względami pragmatycznymi, może podlegać kontroli stron, a w razie potrzeby może być zweryfikowana w postępowaniu odwoławczym.

Bigi

2011-02-10 10:32:54

Witam serdecznie. Czytając Państwa odpowiedzi na temat zwrotu poręczenia majątkowego chciałbym zapytać czy jeśli przesłałem na konto prokuratury a sąd ani słowem nie odniósł się do ewentualnego zwrotu poręczenia w wyroku to czy powinienem napisać pismo-wniosek o zwrot a jeśli tak to do kogo-sądu czy prokuratury,która nakazała wpłatę poręczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

mi6333

2013-02-15 12:28:10

Po uprawomocnieniu wyroku po uprzednim złożeniu wniosku sąd wydał decyzje zwrotu poręczenia. Ubiegam się o zwrot pieniedzy do kasy sądu od pół roku. Chciałem zapytać jaki jest czas oczekiwania na zwrot pieniędzy (kwota ok. 20 000 zł) . i Czy przez ten czas naliczone zostaną jakieś odsetki ?

Kamik

2018-03-27 13:11:32

Witam miałem sprawę karną 14 lutego została Umorzona policja zatrzymała moje 2000 zł jako Na poczet kary od razu po sprawie złożyłem wniosek O zwrocie gotówki czekałem 2 tygodnie tak jak Miałem by uprawomocnic wyrok jeżdżę co tydzień Pytam co z moimi pieniędzmi oatatnio mówili Że braki kadrowe mam czekać tydzień mijają 2 tygodnie Byłem dziś pytałem nadal nie mam pieniędzy Proszę o pomoc co mogę zrobić by odzyskać pieniądze Proszę o odpowiedzi na maila Kam.mod@o2.pl

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 28.7.2016

  Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel (...)

 • 27.8.2009

  Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

  Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)