Kodeks cywilny a powództwa przeciwegzekucyjne

Pytanie:

Jak przepisy kodeksu cywilnego charakteryzują powództwa przeciwegzekucyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powództwa przeciwegzekucyjne są środkami merytorycznej obrony przed egzekucją, przysługującymi dłużnikowi oraz osobom trzecim. Zdarzeniami, wskutek których zobowiązanie nie może być egzekwowane, mogą być: przedawnienie roszczenia stwierdzonego tytułem egzekucyjnym (art. 117 par. 2 k.c.), odroczenie spełnienia świadczenia oraz rozłożenie świadczenia na raty przez wierzyciela. Do zdarzeń, wskutek których zobowiązanie wygasło, zalicza się: wykonanie zobowiązania (art. 450 k.c.), wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych w następstwie uwzględnienia zarzutu wspólnego dla wszystkich dłużników (art. 358 par. 2 k.c.), spełnienie innego świadczenia za zgodą wierzyciela (art. 453 k.c.), niemożliwość świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (art. 475 k.c.), potrącenie (art. 498 k.c.), odnowienie ( art. 506 k.c.), zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (art. 508 k.c.).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY