e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

Pytanie:

Co należy rozumieć, w przypadku umowy konsorcyjnej, jako "odpowiedzialność solidarną konsorcjantów"? Taki warunek został postawiony w warunkach przetargowych przez jednego z inwestorów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

10.4.2006

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za:

  • wykonanie umowy
  • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Solidarna odpowiedzialność wykonawców polega na tym, że wykonawcy są zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia (także wniesienia zabezpieczenia) od wszystkich wykonawców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy wykonawcy solidarni pozostają zobowiązani. Spełnienie zobowiązania objętego umową przez któregokolwiek z wykonawców zwalnia pozostałych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ