Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

Pytanie:

Co należy rozumieć, w przypadku umowy konsorcyjnej, jako "odpowiedzialność solidarną konsorcjantów"? Taki warunek został postawiony w warunkach przetargowych przez jednego z inwestorów.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 ustawy, wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za:

 • wykonanie umowy
 • wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Solidarna odpowiedzialność wykonawców polega na tym, że wykonawcy są zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia (także wniesienia zabezpieczenia) od wszystkich wykonawców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy wykonawcy solidarni pozostają zobowiązani. Spełnienie zobowiązania objętego umową przez któregokolwiek z wykonawców zwalnia pozostałych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.9.2018

  Odpowiedzialność innych osób za dług najemcy

  Głównymi postanowieniami umowy najmu lokalu jest zobowiązanie wynajmującego do oddania najemcy lokalu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, co odpowiada zobowiązaniu najemcy do (...)

 • 20.12.2017

  Spółka cywilna - Zasady funkcjonowania, wady i zalety spółki cywilnej

  Spółka cywilna jest umową pomiędzy osobami fizycznymi bądź osobami prawnymi, na podstawie której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez (...)

 • 14.12.2010

  Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

  Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego (odpowiedzialność (...)

 • 16.9.2016

  Czy można zbyć udział w spadku?

   Czy można zbyć udział w spadku? Na tak postawione pytanie, należy odpowiedzieć twierdząco. Wynika to z art. 1051 kodeksu cywilnego, który stanowi, że spadkobierca, który spadek (...)

 • 16.8.2012

  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jako handlowa spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków nabytych i zaciągniętych w jej imieniu przez osoby do tego uprawnione. Spółka odpowiada (...)