e-prawnik.pl Porady prawne

Prawa małżonka do dochodów z działalności drugiego

Pytanie:

Mąż chce założyć spółkę. Czy będę mieć prawo do dochodów uzyskiwanych przez niego z tego tytułu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawa małżonka do dochodów z działalności drugiego

13.7.2012

W przypadku gdy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, każdy z nich posiada swój majątek odrębny, ale oprócz tego istnieje jeszcze majątek wspólny, w którym nie ma wyszczególnionych udziałów. Jest to tak zwana wspólność łączna, a majątku objętego tą wspólnością nie można podzielić, dopóki wspólność majątkowa trwa.

Jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej, każdy małżonek posiada swój majątek odrębny, nie majątku wspólnego. Jeśli wcześniej istniała wspólność ustawowa, to majątek objęty tą wspólnością może zostać podzielony. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swym majątkiem, nie ma obowiązku informowania drugiego małżonka, czy uzyskiwania jego zgody. Sam odpowiada za swoje zobowiązania, a wierzyciele nie mogą sięgać do majątku osobistego drugiego małżonka (co do zasady nawet do tych rzeczy, które normalnie stanowiłyby majątek wspólny). Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków stanowi pewną modyfikację, wprowadzoną do k.r.o. w tym celu, aby małżonek zarabiający mniej, ale np. w większym stopniu czyniący osobiste starania w celu zajmowania się rodziną, nie był „niedoceniony”.

Dochód z działalności męża będzie jego osobistym majątkiem. Po ustaniu rozdzielności majątkowej możliwe jest wyrównanie dorobków. Jeżeli przez czas od powstania rozdzielności do jej zakończenia wartość majątku jednego z małżonków wzrośnie bardziej, niż wartość majątku drugiego, to ta różnica będzie mogła zostać zniwelowana – np. przez przeniesienie do jakichś przedmiotów lub sum pieniężnych na rzecz tego drugiego.

Warto także pamiętać, że pozostając w związku małżeńskim małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, zgodnie z art. 27 k.r.o.:

Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ