e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Pytanie:

Złożyłem do gminy wniosek o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w oparciu o ustawę z 2005 roku. Nieruchomość, której jestem wieczystym użytkownikiem jest niezabudowana a termin jej zabudowy minął 2 lata temu. Dla obszaru, na którym położona jest moja nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego - jest tylko studium, które nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego, działka oznaczona jest jako przemysłowa. Zgodnie z art. 1 w/w ustawy, o przekształcenie mogą się starać użytkownicy wieczyści, których nieruchomości zabudowane są na cele mieszkaniowe lub przeznaczone pod taką zabudowę. Czy w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gmina może odmówić mi przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności twierdząc, że - po pierwsze nie wykonałem zobowiązania dotyczącego zabudowy działki w terminie określonym w umowie, a po drugie w przypadku braku planu obowiązują zapisy w ewidencji gruntów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

21.8.2008

Jak wynika z ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Wobec powyższego uprawnienie do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje w szczególności:

  • osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy (13 października 2005 roku) użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe,

  • osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami,

  • osobom fizycznym będącym w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub pod garaże.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może dotyczyć zarówno nieruchomości zabudowanych dla celów mieszkaniowych czy też zabudowanych garażami jak i tych, które przeznaczone są pod tego rodzaju zabudowę. Liczy się więc nie tylko stan faktyczny, ale także przeznaczenie nieruchomości.

To na jaki cel może zostać nieruchomość przeznaczona będzie wynikało bądź z planu zagospodarowania przestrzennego bądź też, w przypadku jego braku, z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tak stanowi bowiem stanowi przepis art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeśli wobec tego, nie ma jak dotąd uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego użytkowaną nieruchomość - jej przeznaczenie będzie wynikać z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Termin wejścia w życie ustawy - 13 października 2005 roku - ma zasadnicze znaczenie dla wielu innych okoliczności dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nie tylko dla ustalenia istnienia prawa we wskazanym czasie.

Zabudowa na cele mieszkaniowe lub zabudowa garażowa albo przeznaczenie nieruchomości pod tego rodzaju zabudowę powinno istnieć już w dniu wejścia w życie ustawy. Oznacza to, iż w sytuacji gdy użytkownik wieczysty zrealizował tego rodzaju zabudowę po wejściu w życie ustawy, albo po tej dacie nastąpiło przeznaczenie nieruchomości pod tego rodzaju zabudowę, przekształcenie użytkowania wieczystego nie będzie możliwe.

Odnosząc się do zadanego pytania, w Pańskim przypadku przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności byłoby możliwe, gdyby w dniu 13.10.2005 r. nieruchomość była przeznaczona na cele mieszkaniowe.

Proponujemy także zapoznanie się z artykułem Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Marcin

6.6.2011 22:2:17

Re: Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Witam, odnosząc się do powyższego artykułu mam pytanie? jestem w podobnej sytuacji jesli chodzi o przekształcenie UW, z tym ze na 2005 rok na nieruchomości był budynek przeznaczony pod działalnosc gospodarczą?przeznaczenie gruntu na cele mieszkaniowe wygasło w 2002 roku ale budynek juz na nim był i nadal jest od 1990.Dziekuje za poradę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ