e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania przed 2001 r.

Pytanie:

W 1982 roku uzyskałem prawo wieczystego użytkowania (na 99 lat) działki na cele mieszkaniowo-usługowe. Czy jest możliwe uzyskanie prawa własności do tej działki? Jeśli tak to jakie kroki należy przedsięwziąć celem uzyskania prawa własności? Podobno działki, do których uzyskano prawo wieczystego użytkowania przed 1992 rokiem stają automatycznie działkami własnościowymi. Czy jest to prawdą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania przed 2001 r.

20.12.2004

Obecnie nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa może być sprzedana użytkownikowi wieczystemu za zgodą wojewody.

W dniu 1 stycznia 1998 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 września 1997 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299) o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, która określa zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do osób, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r., a także do osób fizycznych będących ich następcami prawnymi, pod warunkiem złożenia wniosku, do dnia 31 grudnia 2000 r.

Użytkownik wieczysty składał wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do:

  • starosty albo prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
  • wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa, jeżeli użytkowanie wieczyste jest ustanowione na nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli nie złożyli Państwo wniosku do końca 2000 r. o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, to nie stosuje się tych uregulowań w chwili obecnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ