e-prawnik.pl Porady prawne

Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by organ administracji publicznej przywrócił termin do wniesienia wniosku lub odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

20.8.2013

Przesłanki, które uzasadniają przywrócenie terminu na złożenie wniosku lub odwołania zostały wskazane w art. 58 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

art. 58 k.p.a.

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

 

Organ administracji publicznej jest obowiązany przywrócić termin, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 

·     uchybienie terminowi nastąpiło bez winy zainteresowanego i brak winy zostanie uprawdopodobniony,

·     zainteresowany złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi,

·     zainteresowany dopełnił czynności, dla której określony był termin jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ