Samoistne posiadanie a posiadanie zależne

Pytanie:

Jak Kodeks Cywilny określa pojęcie samoistnego posiadania i czym różni się ono od posiadania zależnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny rozróżnia dwa rodzaje posiadania: samoistne i zależne. Definicje obu tych pojęć zawiera art. 336 Kodeksu cywilnego: Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Na podstawie wyżej wskazanego rozróżnienia można przyjąć, iż opiera się ono na stosunku prawnym posiadacza do rzeczy. Posiadacz samoistny to taki, który nie posiada żadnego prawa do rzeczy, ale mimo to sprawuje faktyczne władztwo nad rzeczą w takim zakresie w jakim robił by to, gdyby był właścicielem. Natomiast posiadacz zależny to taki, który ma tytuł prawny do rzeczy inny niż prawo własności. Najczęstszym przejawem posiadania zależnego jest posiadanie na podstawie umowy z właścicielem rzeczy czy użytkownikiem wieczystym gruntu np. najmu, dzierżawy, użyczenia itp.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

  Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz (...)

 • Jak uzyskać uwłaszczenie?

  Często się zdarza, że nie interesujemy się i nie dbamy o stan prawny naszych nieruchomości. Skutkiem tego może być nasze zaskoczenie, gdy chcemy komuś darować lub sprzedać nieruchomość i okazuje (...)

NA SKÓTY