e-prawnik.pl Porady prawne

Skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela

Pytanie:

Jakie są skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Skutki nieodebrania pojazdu, który został usunięty z drogi publicznej na koszt jego właściciela

27.10.2011

Wysokość opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu ustala właściwa rada powiatu. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu.
Skutki nieodebrania usuniętego pojazdu określa art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przed nowelizacją ustawy dokonaną ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 r. Nr 152, poz. 1018) przepis ten brzmiał następująco:
„Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1 lub 2 i nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy”.
Po nowelizacji dokonanej w/w ustawą przepis ten brzmi następująco:
„Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ