e-prawnik.pl Porady prawne

Sposoby zniesienia współwłasności.

Pytanie:

Jakie są sposoby zniesienia współwłasności?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sposoby zniesienia współwłasności.

30.4.2012

Sposoby zniesienia współwłasności zostały określone w art. 211 i 212 k.c. Pierwszy z nich stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Drugi natomiast, że jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Dodatkowo zaś, że rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Na podstawie powyższych przepisów można zatem wyróżnić następujące sposoby zniesienia współwłasności:

1. podział fizyczny nieruchomości, w tym poprzez ustanowienie wyodrębnionych, samodzielnych lokali,

2. przyznanie własności nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,

3. sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji i podział ceny pomiędzy współwłaścicieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ