Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Pytanie:

Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, bo dziecko nie ma nr PESEL i wtedy wszystkie świadczenia zdrowotne będą płatne 100 %?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Numer PESEL nadaje się:

  1. obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,
  2. cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące,
  3. obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  4. obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie paszportu.

Nadanie numeru PESEL następuje, w przypadku osób:

  • o których mowa w pkt 1 i 2 - na wniosek właściwego organu gminy,
  • o których mowa w pkt 3 - na wniosek płatnika składek ubezpieczeniowych (płatnikiem jest pracodawca),
  • o których mowa w pkt 4 - na wniosek polskiego konsula.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu (NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia a nie ZUS). W zgłoszeniu powinien być podany numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY