e-prawnik.pl Porady prawne

Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

Pytanie:

W jaki sposób można uzyskać odpis z księgi wieczystej nie znając jej numeru ani nie posiadając odpisu kontraktu notarialnego. Chcę wnieść sprawę o podział majątku (dom wraz z działką) po rozwodzie, a nie posiadam stosownych dokumentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

29.1.2003

Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych. Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. W Sądzie jednak prawdopodobnie będzie Pani musiała powiedzieć jaki jest numer działki gruntu o którym Pani pisze, niekoniecznie muszą wystarczyć położenie nieruchomości czy dane osób posiadających prawa na tej nieruchomości. Dlatego najlepiej będzie poprosić o wypis ewidencji gruntów i budynków, który prowadzą starostowie, tutaj wystarczy znać położenie nieruchomości. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków odpłatnie m.in. na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie. Aby otrzymać odpis w Sądzie będzie Pani musiała wykazać ze jest osobą zainteresowaną. A po tym jak dowie się Pani jaki jest numer tej nieruchomości pozwalający na znalezienie właściwych dokumentów (od organu prowadzącego ewidencję, o której wyżej) z samym odpisem z księgi wieczystej nie powinno być problemów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ