e-prawnik.pl Porady prawne

Wypowiedzenie umowy o pracę a zasiłek

Pytanie:

Czy w przypadku wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Czy w przypadku wypowiedzenia na zasadzie porozumienia stron przysługuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia i czy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy o pracę a zasiłek

26.4.2007

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 r., Nr 99, poz. 1001) zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. osobie, która w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania (art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy). Nie oznacza to jednak, że zasiłek nie przysługuje takiemu bezrobotnemu w ogóle. Zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 2 zasiłek będzie przysługiwał bezrobotnemu po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy (oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków do jego uzyskania).

W przypadku porozumienia między pracownikiem a pracodawcą okres wypowiedzenia jest ustalany między samymi stronami (może go nawet nie być w ogóle).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ