Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Pytanie:

"Agencja Nieruchomości Rolnych podwyższyła mi opłatę za użytkowanie wieczyste. Jestem użytkownikiem ziemi od 2009 roku. Czy miała do tego prawo?"

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Nie ma przeszkód, aby Agencja Nieruchomości Rolnych dokonała aktualizacji wysokości opłaty rocznej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika