Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Pytanie:

Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany przez zstępnych i wstępnych obowiązek alimentacji. Dawniej przepis określał, że ma to następować co 2 lata. Obecnie brak jasnej reguły traktującej o wypełnianiu (w jakim czasie) tego obowiązku.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja wywiadu środowiskowego

Zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej,  rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, (w tym małżonka, wstępnych , zstępnych), wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Porady prawne

Zgodnie z pkt. 4 tegoż artykułu, aktualizację wywiadu sporządza się:

  • w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny,
  • gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie.

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne