Brak wniesienia dopłat w spółce z o.o.

Pytanie:

Umowa spółki przewiduje zobowiązanie do wnoszenia dopłat przez wspólników do wysokości pięciokrotności wartości posiadanych udziałów. Jakie są konsekwencje dla jednego ze wspólników, jeżeli nie wpłaci on uchwalonej przez zgromadzenie wspólników dopłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak wniesienia dopłat w spółce z o.o.

W sytuacji, gdy wspólnik zobowiązany na mocy uchwały zgromadzenia wspólników do wniesienia dopłat nie dopełni dobrowolnie tego obowiązku, zarząd spółki winien się zwrócić doń z żądaniem wykonania zobowiązania do wniesienia odpowiednich kwot do spółki. Brak reakcji ze strony wspólnika skutkuje dla niego koniecznością zapłaty odsetek ustawowych (art. 178 par. 2 kodeksu spółek handlowych). Ponadto spółka może żądać od niego naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Warto przy tym pamiętać, iż jeżeli spółka nie wytoczy takiemu wspólnikowi powództwa o naprawienie wyrządzonej szkody w terminie 1 roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, uprawnienie do wytoczenia powództwa odszkodowawczego przechodzi na każdego ze wspólników (każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne