Brak wniosku o przekształcenie użytkowania

Pytanie:

Co stanie się jeśli użytkownik wieczysty nie wystąpi w ogóle z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Czy będzie tym użytkownikiem do końca trwanie użytkowania, czyli tak jak w moim przypadku do 2086 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak wniosku o przekształcenie użytkowania

Wprowadzenie regulacji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie oznacza, że wyeliminowana została z porządku prawnego instytucja użytkowania wieczystego. Zatem jeśli podmiot na rzecz którego zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nie wystąpił z wnioskiem o przekształcenie lub nie spełnia warunków niezbędnych do tego przekształcenia, pozostaje użytkownikiem wieczystym na dotychczasowych zasadach określonych w umowie i przepisach prawa. Po upływie okresu, na który została zawarta umowa użytkowania wieczystego, użytkowanie wieczyste wygasa.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne