Budowa na gruncie dzierżawionym

Pytanie:

"Czy mogę uzyskać pozwolenie na budowę na gruncie, którego jestem dzierżawcą, a nie właścicielem?"

Odpowiedź prawnika: Budowa na gruncie dzierżawionym

Wskazuje się, że umowa dzierżawy może służyć budowie przez dzierżawcę obiektu budowlanego na dzierżawionym gruncie. Do uzyskania pozwolenia na budowę i zrealizowania inwestycji inwestorowi musi przysługiwać tytuł prawny do władania tym gruntem na cele budowlane. Tytułem takim nie musi być własność, ale może nim być również umowa dzierżawy, dopuszczająca możliwość zabudowy. Taka umowa powinna więc regulować wzajemne prawa i obowiązki, w tym szczególności, w jaki sposób i w jakim zakresie dzierżawca będzie mógł korzystać z wybudowanych obiektów oraz w jaki sposób będą dokonywane rozliczenia zrealizowanej inwestycji po zakończeniu dzierżawy, gdy na przykład zostanie ona wypowiedziana.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika