Charakterystyka umowy najmu

Pytanie:

Jakie istotne regulacje powinna zawierać umowa najmu i jakie występują praktyczne różnice pomiędzy najmem lokali mieszkalnych i najmem lokali użytkowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.11.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakterystyka umowy najmu

Umowa najmu, aby mogła dojść do skutku powinna przede wszystkim określać przedmiot najmu i czynsz. Umowa, która nie określa jednego z tych podstawowych elementów nie ma mocy prawnej i nie wywiera skutków prawnych. Ponadto umowy najmu mogą zawierać szereg klauzul dodatkowych, dostosowujących stosunek najmu do indywidualnych potrzeb najemcy i wynajmującego. Umowa najmu lokali mieszkalnych ze względu na swój cel podlega szczególnej ochronie. Ochrona ta dotyczy przede wszystkim możliwości rozwiązania stosunku najmu. Regulacją, która w szczególności ogranicza swobodę w tej materii jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r Nr 71, poz. 733 ze zm.). Ponadto różnice miedzy najmem lokali użytkowych a mieszkalnych wynikają z przepisów kodeksu cywilnego, zawartych w art. 659-692 kc. W przypadku umów najmu lokali użytkowych stosowana jest często klauzula pozwalająca na wcześniejsze rozwiązanie stosunku najmu, w razie likwidacji działalności przez najemcę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: