Choroba zawodowa a zadośćuczynienie

Pytanie:

"U pracownika stwierdzono chorobę zawodową - przewlekłą chorobę układu nerwowego wywołaną sposobem wykonywania pracy pod postacią zespołu cieśni w obrębie nadgarstka. Czy pracownik może domagać się, z tytułu nabawienia się choroby zawodowej,zadośćuczynienia od pracodawcy?"

Odpowiedź prawnika: Choroba zawodowa a zadośćuczynienie

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 kodeksu cywilnego:

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Z kolei wedle treści art. 445 § 1 kodeksu cywilnego:

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Okoliczność, że z tytułu chorobowy zawodowej przysługują pracownikowi ściśle określone świadczenia przewidziane przez ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie wyklucza dochodzenia roszczenia z tytułu zadośćuczynienia. Żadne przepisy nie zawierają takiego wyłączenia a więc pracownik, na drodze powództwa cywilnego może dochodzić swoich racji przed sądem. Niemniej, w naszej ocenie wysokość zadośćuczynienia winna uwzględnić okoliczność, że pracownik uzyskał tytułem rekompensaty świadczenia ustawowe.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika