Ciąża a zwolnienie dyscyplinarne

Pytanie:

"Pracownica samowolnie opuściła stanowisko i zakład pracy (wbrew woli przełożonego). Zamierzamy zwolnić ja dyscyplinarnie, tj. na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Czy fakt, że ww. przedstawiła zaświadczenie, iż jest w ciąży stanowi dla niej ochronę przed zwolnieniem dyscyplinarnym? "

Odpowiedź prawnika: Ciąża a zwolnienie dyscyplinarne

Zgodnie z art. 177 kp pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Ochronie powyższej nie podlega pracownica w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

Mogą więc Państwo zwolnić pracownicę, ale pod warunkiem, że zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę.

Jednak, co należy podkreślić, jeśli pracownica nie jest reprezentowana przez zakładową organizacją związkową, to pracodawca może zwolnić pracownicę.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika