Członek zarządu a koszty jego wykreślenia z KRS

Pytanie:

Czy prezes zarządu spółki z o.o. ma obowiązek poniesienia kosztów jego wykreślenia z KRS, w przypadku gdy została przyjęta przez wspólników jego rezygnacja z pełnienia funkcji, a główny udziałowiec (85% udziałów) jest zarządzany przez syndyka masy upadłościowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Członek zarządu a koszty jego wykreślenia z KRS

Koszty związane z działalnością spółki jako osoby prawnej powinny być ponoszone przez spółkę. W związku z tym ustępujący prezes spółki nie ma obowiązku ponoszenia kosztów zmiany wpisu w KRS z własnych środków finansowych. Rezygnujący z funkcji członek zarządu ponosi jedynie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce zgodnie z przepisami o zleceniu. Kosztów wykreślenia prezesa z KRS nie można uznać za szkodę, mieszczą sie one bowiem w zakresie zwykłej działalności spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: