Czy zmianę przeznaczenia budynku mogę zgłosić już po jej dokonaniu?

Pytanie:

"Czy zmianę przeznaczenia budynku mogę zgłosić już po jej dokonaniu?"

Odpowiedź prawnika: Czy zmianę przeznaczenia budynku mogę zgłosić już po jej dokonaniu?

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jak podkreślił WSA w Krakowie z 19 maja 2008 r., dokonanie zgłoszenia już po fakcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego oznacza, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z samowolną zmianą sposobu użytkowania. Postępowanie w sprawie takiej zmiany sposobu użytkowania powinny prowadzić w konsekwencji organy nadzoru budowlanego stosownie do treści art. 71a ustawy – Prawo budowlane.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika