Darowizna nieruchomości hipotecznej a spłata długu

Pytanie:

Chcę spłacić długi ojca (zabezpieczone hipoteką kaucyjną przymusową na nieruchomości), w zamian za to ojciec chce mi podarować w formie aktu notarialnego powyższą nieruchomość. Czy można w umowie darowiziny zamieścić zapis o tym, ze spłacam dług ciążący na danej nieruchomości? Czy ewentualnie sporządza się inny dokument notarialny zawierający takie zapisy? W przyszłości, płacąc zachowek bratu, chciałabym, aby zapłacony przeze mnie dług ojca był odjęty od wartości podarowanej nieruchomości. Czy jest to w ogóle możliwe?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna nieruchomości hipotecznej a spłata długu

Nieruchomość, na której ustanowiona jest hipoteka przymusowa kaucyjna na zabezpieczenie określonego długu, może być przedmiotem obrotu, tj. być zbyta, darowana, użyczona itp. Nie ma zatem potrzeby dokonywać odrębnych czynności, na mocy których pytający najpierw spłaci wierzytelność ojca zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości, potem zaś ową nieruchomość nabędzie w drodze umowy darowizny (choć należy zastrzec, iż jest to oczywiście możliwe). Gdyby bowiem doszło do nabycia przez pytającego nieruchomości obciążonej hipoteką, zbywca pozostaje dłużnikiem osobistym wierzyciela hipotecznego, nabywca zaś stanie się dłużnikiem rzeczowym. W takiej sytuacji zbędnym wydaje się zapis w umowie darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, iż nabywca spłaci dług zbywcy, bowiem z istoty hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynika, że w razie zbycia nieruchomości wierzyciel hipoteczny może szukać zaspokojenia od dłużnika osobistego z całego jego majątku lub od nabywcy nieruchomosci - dłużnika rzeczowego jedynie z nieruchomości bciążonej hipoteką. Po zaspokojeniu długu zabezpieczonego hipoteką właściciel nieruchomości - za zgodą wierzyciela - może złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Porady prawne

Wydaje się, iż w wypadku zaliczenia do zachowku darowizny w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką, wiążącą wartością darowizny będzie wartość nieruchomości pomniejszona o wysokość ustanowionego na niej obciążenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne