Data zawarcia umowy

Pytanie:

Z pracownikiem była zawarta umowa na czas określony do dnia 31.07.br. Pracodawca ponownie z w/w pracą zawiera umowę na czas określony (2 lata). Czy ponowną umowę o pracę można zawrzeć w dniu 01.08.2004 r. - dniu wolnym od pracy (tj. niedziela), a w umowie wskazać dzień rozpoczęcia pracy 02.08.2004 r., czy umowę należy zawrzeć w dniu 02.08.2004 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Data zawarcia umowy

W prawie pracy obowiązuje zasada, zgodnie z którą nawiązanie stosunku pracy następuje w dniu zawarcia umowy lub w terminie w niej określonym. Toteż nie ma przeszkód, aby umowa z pracownikiem została zawarta w przytoczonej w pytaniu dacie (w niedzielę, 1 sierpnia). Umowa ta może bowiem zawierać postanowienie, zgodnie z którym pracownik ma przystąpić do pracy z dniem następnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: