Definicja oddziału

Pytanie:

W ksh nie ma wymogu wpisywania w umowie spółki z o.o. oddziałów. W KRS należy wpisywać oddziały m.in. i spółek z o.o. Ani KRS, ani też Ksh nie zawierają definicji oddziału spółki, czy też ogólnie przedsiębiorcy. Czy wobec tego wykonywanie usług przez spółkę z o.o. poza jej siedzibą jak i miejscowością, w której jest jej siedziba przez "oddziały", "wydziały", lub inaczej nazwane podstawowe komórki organizacyjne przedsiębiorstwa spółki, bez możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w rozumieniu reprezentacji spółki na terenie usługodawcy podlega również rejestracji w KRS jako oddział z podaniem siedziby i adresu, a nadto wpisaniu do umowy spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja oddziału

Faktycznie, zarówno przepisy kodeksu spółek handlowych jak i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie zawierają definicji oddziału przedsiębiorcy. Definicję tą możemy znaleźć w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - podstawowej regulacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 pkt. 4 ustawy, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Jeżeli więc działalność tych jednostek organizacyjnych spółki wyczerpuje znamiona definicji oddziału, o której mowa powyżej, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do rejestru adres i siedzibę oddziału. Warunkami, które jednostka organizacyjna musi spełniać, aby został jej nadany status oddziału, jest min. wyodrębniona samodzielność organizacyjna, wykonywanie działalności gospodarczej poza zakładem głównym. Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. Nie będzie zatem, co do zasady, oddziałem przedsiębiorcy sklep, punkt usługowy czy konsultacyjny. Jeżeli więc jednostka organizacyjna nie ma samodzielnej możliwości decyzyjnej, wydaje się, iż nie może zostać uznana za oddział przedsiębiorcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: