Definicja osoby współpracującej a wysokość składki

Pytanie:

"W jakich okolicznościach rodzic może być uznany za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej syna, z którym zamieszkuje w jednym gospodarstwie? Oczywistym jest, że mieszkając pod wspólnym dachem niejednokrotnie w różny sposób może czynnie uczestniczyć w prowadzonych przez syna interesach. Czy gdyby ZUS żądał zapłaty składek za rodzica to musiałby wykazać, że współpracuje on przy działalności syna? "

Odpowiedź prawnika: Definicja osoby współpracującej a wysokość składki

Osoby posiadające status osób współpracujących podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, a co za tym idzie obowiązkowemu opłącaniu składek z tego tytułu.

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Jeżeli faktycznie prócz zamieszkiwania i wspólnego gospodarstwa domowego jest Pan jeszcze w dodatku osobą biorącą czynny udział w działaniach syna, to z całą pewnością posiada Pan taki status. Sytuację jednak bezbłędnie można by ocenić na podstawie szeregu dodatkowych informacji o charaktrzez szczególnym, których w tym przypadku nie posiadamy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika