Diety zagraniczne a majątek wspólny

Pytanie:

Skutkiem rozwodu dochodzi do podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W czasie trwania małżeństwa była między nimi ustawowa wspólność majątkowa, bez intercyzy. Jednym ze składników majątku są zaoszczędzone przez męża środki finansowe podczas jego pracy za granicą dla zagranicznego pracodawcy. Otrzymywał on wówczas wynagrodzenie (płacę zasadniczą) oraz dodatek określony jako diety i związany z okresem pobytu za granicą, czyli nie wypłacany w okresach urlopów. Na potrzeby rodziny małżonek przekazywał kwoty przekraczające swą wysokością wynagrodzenie zasadnicze. Teraz była żona domaga się udziału w tych oszczędnościach. Mąż uważa, że niesłusznie, bo są to oszczędności ze środków przeznaczonych na wyrównanie kosztów utrzymania, zgromadzone kosztem jego wyrzeczeń i za cenę pogorszenia warunków pobytu zagranicznego. Czy diety zagraniczne, zaoszczędzone przez jednego z małżonków, stanowią "wynagrodzenia" w rozumieniu art. 31 § 2 pkt 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które wchodzą do majątku wspólnego, czy też stanowią one majątek osobisty tego małżonka, który był do tych diet uprawniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Diety zagraniczne a majątek wspólny

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przyjęto zasadę, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich stanowią majątek wspólny. Składniki wymienione w art. 31 § 2 k.r.o. (pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków) to tylko przykład.

Porady prawne

To jest reguła. Od niej ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które zawarł w art. 33 k.r.o. Wyjątki w prawie interpretuje się ściśle. Jeśli zatem jakiś przedmiot majątkowy nie został wymieniony w "katalogu wyjątków", to stosujemy do niego zasadę ogólną.

Ponieważ diety zagraniczne (też w postaci oszczędności) nie zostały wymienione w art. 33 k.r.o., należy uznać, że wchodzą one do majątku wspólnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne