Długość przerwy na karmienie piersią

Pytanie:

Do którego miesiąca życia dziecka przysługuje matce karmiącej piersią przerwa w pracy i jak długa jest ta przerwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Długość przerwy na karmienie piersią

Przerwy w pracy matce karmiącej dziecko piersią przysługują z samej racji karmienia. Nie są one uzależnione od wieku dziecka. Fakt karmienia oznajmia pracodawcy pracownica. Ten może jednak zażądać potwierdzenia tego faktu przez lekarza, sprawującego opiekę nad pracownicą karmiącą.

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne