Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków a przeszkody orzeczenia rozwodu

Pytanie:

Kiedy dobro wspólnych małoletnich dzieci, nie może być przeszkodą orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków a przeszkody orzeczenia rozwodu

Pojęcie „dobro dziecka”, jakim posługuje się Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty normatywne, nie ma definicji ustawowej. Nie wnikając w teoretyczne szczegóły tego zagadnienia, „dobro dziecka” opisać należy jako „zespół wartości, zarówno duchowych, jak i materialnych, jakie konieczne są do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka, i to w jego aspekcie zarówno intelektualnym, jak i moralnym, należytego przygotowania go do pracy dla społeczeństwa” (S. Kołodziejski - Dobro wspólnych małoletnich dzieci - jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, Palestra 1965, nr 9, s. 30). Odpowiedź na pytanie, czy w konkretnym wypadku wzgląd na dobro małoletnich dzieci stoi, czy nie stoi, na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu, należy do sądu rozpoznającego sprawę merytorycznie. Przykładowo, wytworzona w rodzinie przez stałe awantury rodziców atmosfera, która zatruwałaby młodość małoletnich dzieci, demoralizowała je i zagrażała ich wychowaniu, uzasadnia uznanie, że dobro dzieci nie mogłoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu ich rodziców (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 1952 r., C. 1110/51, NP 1953, nr 5, s. 82).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: