Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Pytanie:

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wyłącznie dochody z pracy najemnej w Irlandii i zamierza w przyszłości wynajmować lokale w Polsce. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli wybierze opodatkowanie ryczałtem przychodu z najmu, to przychód ten nie będzie się łączył z przychodem uzyskanym w Irlandii. Ma tutaj zastosowanie metoda wyłączenia z progresją i w związku z tym przychodów uzyskiwanych w Irlandii nie trzeba będzie w ogóle uwzględniać w polskim rozliczeniu rocznym i w Polsce trzeba będzie złożyć jedynie PIT-28 i rozliczyć się z przychodu z najmu. Czy moja interpretacja jest właściwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

W większości polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. z Irlandią) właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda wyłączenia z progresją. W takiej sytuacji dochód rezydenta polskiego uzyskany z pracy najemnej np. w Irlandii jest wyłączony z opodatkowania w Polsce, z tym że w przypadku, gdy dana osoba uzyskuje również dochody w Polsce, to jest on brany pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki opodatkowania dla tego dochodu uzyskanego w Polsce (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W takiej sytuacji do dochodów z najmu osiągniętych przez polskiego rezydenta w Polsce dodaje się dochody z pracy osiągnięte np. w Irlandii i od sumy tych dochodów oblicza się podatek, ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ogólnie należy stwierdzić, że dochody z pracy w Irlandii nie będą opodatkowane w Polsce, nie mniej jednak będą miały w wpływ na stawkę opodatkowania dochodów z najmu (stawka opodatkowania będzie wyższa).

Polecamy też: Metody unikania podwójnego opodatkowania

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: