Dochodzenie zaległego wynagrodzenia

Pytanie:

Jaki jest tryb sądowy - dochodzenie zaległych poborów przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy o pracę (z art.55 k.p.)?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie zaległego wynagrodzenia

Zgodnie z Art. 242 kodeksu pracy pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą. Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Tak więc kodeks nie przewiduje jakiś wyjątków co do możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych poborów ze stosunku pracy, w szczególności nie ma tutaj znaczenia sposób rozwiązania umowy o pracę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne