Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Pytanie:

Pracownik przechodzi na emeryturę z dniem 01-05-2011 r. Czy należy wypłacić \"trzynastkę \" zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Jedynie w przypadku pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Nie można natomiast wykluczyć, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy regulaminów wynagradzania albo układu zakładowego pracy przewidywać będą inne unormowania tej kwestii. Wskazujemy, że ze względu na wyrażoną w Kodeksie pracy zasadę automatyzmu, przepisy te mogą przewidywać jedynie korzystniejsze dla pracownika regulacje – w opisanym wypadku obowiązek wcześniejszego wypłacania trzynastki. Natomiast postanowienia mniej korzystne dla pracownika niż wynikające z rozporządzenia byłyby z mocy odpowiednich przepisów Kodeksu pracy nieważne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne