Dokumentacja dla celów ulgi rehabilitacyjnej

Pytanie:

"Urząd Skarbowy ma prawo zażądać od podatnika korzystającego z "ulgi rehabilitacyjnej" przedstawienia zaświadczenia lekarza specjalisty określającego jakie leki ordynuje choremu podatnikowi (niekiedy może to być lista kilkunastu lub kilkudziesięciu medykamentów). Czy istnieje przepis prawny zobowiązujący lekarza do wystawienia takiego zaświadczenia? Co zrobić, gdy lekarz odmawia stwierdzając, że on jest lekarzem, a nie buchalterem?"

Odpowiedź prawnika: Dokumentacja dla celów ulgi rehabilitacyjnej

Faktycznie, stosownie do art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają wydatki na leki (w wysokości określonej w tym przepisie), jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Oznacza to, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 listopada 1998 r. (III SA 1044/97, niepubl.), że „warunkiem dopuszczającym odliczenie wydatków na leki jest posiadanie zaświadczenia lekarza specjalisty o konieczności stosowania określonych leków przez osobę niepełnosprawną”.

Oznacza to, że organy podatkowe mogą wymagać od podatników korzystających z ulgi przedstawienia takiego zaświadczenia. Niestety, nie są mi znane przepisy obligujące wprost lekarza do wystawienia takiego zaświadczenia (nie mogą pełnić niestety roli zaświadczenia wystawione przez tego lekarza recepty). O obowiązku takim można jedynie wnosić na podstawie przytoczonego art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy, lecz jest to przepis pozbawiony jakiejkolwiek sankcji. Dlatego też w sytuacji, gdy lekarz odmawia wydania stosownego zaświadczenia jedynym wyjściem pozostaje zwrócenie się do przełożonych lekarza z wyjaśnieniem zaistniałej potrzeby oraz żądaniem wydania przez nich lekarzowi stosownego polecenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika